Zoeken:
Links en Login

Frits Kuin:
"Ik werk vanuit de overtuiging en ervaring dat mensen en organisaties beter, met meer gemak en plezier presteren naarmate hun inzet in gezamenlijkheid plaatsvindt."

Kuin Consultancy

Kuin Consultancy is een coachingsburo voor directies, managementteams, leidinggevenden en natuurlijk hun medewerkers.
Het kan daarbij gaan om:

  • Verbeteren van de samenwerking
  • Conflictcoaching
  • Reintegratie
  • Begeleide intervisie

Kernwoord is verbinding

Ik werk vanuit de overtuiging en ervaring dat mensen en organisaties beter, en met meer gemak en plezier, presteren naarmate hun inzet in gezamenlijkheid plaatsvindt. Kernwoord is  VERBINDING. In de verbinding ontstaat de gezamelijkheid. Samen met professionele kundigheid en ervaring levert dit kwaliteit in handelen op. Dit handelen imponeert  als gemak en lijkt vanzelfsprekend. Het lijkt als vanzelf te gaan. Anderen voegen als vanzelfsprekend in. Belangen komen in elkaars verlengde te liggen in plaats van tegenover elkaar.
 
Maximaal gezond

Kuin Consultancy zet zich in om mensen en organisaties maximaal gezond te maken en te houden. Zij ondersteunt de communicatieve aspecten bij het optimaliseren van deze kwaliteiten. Ik stel hierbij hoge eisen aan mijn eigen onvoorwaardelijke inzet voor de klant. Deze inzet is voor de klant niet vrijblijvend, maar doet daarmee ook een sterk appèl op moed, betrokkenheid en vasthoudendheid.